Janstis Svets & Mek AB

Ett Gotländskt Svetsföretag etbl 1990

Certifieringar.

Vi är certifierade enligt standarden ISO 9001:2015 (ledningssystem för kvalitét), ISO 3834-2 (kvalitetkrav vid svetsning) samt EN 1090-1, vilket betyder att vi får CE-märka våra byggstålskomponeter.