Janstis Svets & Mek AB

Ett Gotländskt Svetsföretag etbl 1990

Certifieringar.

Vi är certifierade enligt standarden ISO 9001:2008 (ledningssystem för kvalitét), ISO 3834-2 (kvalitetkrav för svetsning) samt EN 1090-1, vilket betyder att vi får CE-märka våra byggstålskomponeter.

 

 

Intyg 1090-1.pdf (26.21KB)
Intyg 1090-1.pdf (26.21KB)